Doktor24h Sp. z o. o.Firma realizuje projekt:

"Poprawa efektywności procesów B2B realizowanych przez
uczestników rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
za pośrednictwem elektronicznej platformy współpracy
działającej w modelu SaaS"

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Kontakt z nami jest możliwy pod następującymi adresami: